господарство

 • 161плодовий — I плод овий а, е. 1) Прикм. до плід 1). || Пригот. з плодів. || У якому містяться органи розмноження, запліднення. Плодове тіло гриба. •• Плодо/ва гниль хвороба плодів зерняткових, іноді кісточкових порід дерев, що проявляється у вигляді бурої… …

  Український тлумачний словник

 • 162подвірний — а, е. 1) Стос. до кожного окремого двора, господарства. || Здійснюваний по окремих дворах, господарствах. Подвірний перепис. •• Подві/рна кни/га книга обліку і оподаткування дворів (див. двір1 2). Подві/рне оподаткува/ння іст. система прямого… …

  Український тлумачний словник

 • 163подвір'я — я, с. 1) Обнесена огорожею або оточена будівлями ділянка землі коло хати, дому і т. ін.; двір. 2) Хата разом з усіма господарськими будівлями; індивідуальне селянське господарство. 3) Приміщення для тварин, реманенту, різних матеріалів і т. ін …

  Український тлумачний словник

 • 164поправляти — я/ю, я/єш, недок., попра/вити, влю, виш; мн. попра/влять; док., перех. 1) Надавати чому небудь потрібного, правильного положення. || Надавати належного вигляду чому небудь розкиданому, зім ятому, заплутаному; усувати безладдя. || Класти що небудь …

  Український тлумачний словник

 • 165приганяти — I я/ю, я/єш і приго/нити, ню, ниш, недок., пригна/ти, прижену/, прижене/ш; наказ. сп. прижени/; док. 1) перех. Підганяючи, примушувати кого небудь іти, приходити кудись. || Підганяючи, приводити куди небудь (звичайно худобу). || Спрямовуючи рух… …

  Український тлумачний словник

 • 166проводити — I провод ити див. проводити. II пров одити прова/дити, джу, диш, проводжа/ти, а/ю, а/єш, рідко прово/джувати і прова/джувати, ую, уєш, недок., провести/, еду/, еде/ш; мин. ч. прові/в, вела/, вело/, рідко проводи/ти, воджу/, во/диш і діал. пров …

  Український тлумачний словник

 • 167прогайнувати — у/ю, у/єш, перех., розм. Марно, по пустому, нерозумно витратити (гроші, майно, господарство і т. ін.); пропити, прогуляти. || Згайнувати, змарнувати (час) …

  Український тлумачний словник

 • 168промисел — слу, ч. 1) Добування засобів існування (про полювання на кого , що небудь, ловлю когось, чогось, збирання чогось і т. ін.). || Заняття яким небудь ремеслом з метою добування засобів існування; дрібне ремісниче виробництво. || розм. Заняття чим… …

  Український тлумачний словник

 • 169профіль — ю, ч. 1) Обриси обличчя збоку. || Взагалі обриси чого небудь збоку. 2) спец. Вертикальний (поздовжній або поперечний) переріз чого небудь (дороги, площадки, деталі, заготовки і т. ін.). || Форма поперечного перерізу прокатного виробу; виріб такої …

  Український тлумачний словник

 • 170птахівництво — а, с. 1) Розведення свійської птиці як галузь тваринництва. || Галузь сільськогосподарської науки, яка займається питаннями розведення й удосконалення порід свійської птиці. 2) Підприємство, господарство, яке займається розведенням свійської… …

  Український тлумачний словник

 • 171птахоферма — и, ж. Господарство, яке займається розведенням свійської птиці. || Приміщення для птахів у такому господарстві …

  Український тлумачний словник

 • 172радгосп — у, ч., іст. Радянське господарство; соціалістичне державне сільськогосподарське підприємство …

  Український тлумачний словник

 • 173риборозплідник — а, ч. Господарство, що займається розведенням мальків риби для її вирощування в ставках до товарної ваги …

  Український тлумачний словник

 • 174рисівницький — а, е, с. Стос. до рисівництва. Рисівницьке господарство. Рисівницькі бригади …

  Український тлумачний словник

 • 175розділятися — я/юся, я/єшся і рідко розді/люватися, ююся, юєшся, недок.; розділи/тися, ділю/ся, ді/лишся, док. 1) Ділитися на частини, шматки і т. ін. || Поділятися на менші одиниці (про колектив людей). || Утворювати розгалуження; розгалужуватися. 2) Ділитися …

  Український тлумачний словник

 • 176розплідник — а, ч. Спеціалізоване племінне господарство для розмноження й вирощування тварин …

  Український тлумачний словник

 • 177садівництво — а, с. 1) Галузь сільського господарства: вирощування плодових і ягідних культур. || Аматорське вирощування садових рослин. 2) Сільськогосподарська наука про розведення і культуру вирощування садів. || Практика розведення і вирощування садів. 3)… …

  Український тлумачний словник

 • 178своєщина — и, ж., діал. Власне господарство чи майно …

  Український тлумачний словник

 • 179селянство — а, с. Верства сільськогосподарських виробників, що ведуть індивідуальне господарство. || збірн. Селяни …

  Український тлумачний словник

 • 180сідати — а/ю, а/єш, недок., сі/сти, ся/ду, ся/деш, док. 1) Зігнувши корпус, опуститися сідницями на що небудь; займати місце на сидінні. || Опускатися на задні ноги, лапи (про тварин). || Займати місце, розташовуватися, влаштовуватися де небудь для… …

  Український тлумачний словник